Sap Co Maliyet Muhasebesi

MALİYETLER MUHASEBESİ

( Controlling-CO)

 

İşletme yönetiminin işletmeyi kontrol etmek için ihtiyaç duyduğu verilerin sınıflandırılarak yönetimsel karar mekanizmalarına destek sağlayan SAP modül bileşeni Maliyet Muhasebesi ve kontrolüdür. Bir işletmedeki tüm süreçlerin organize olmasını kontrol edilmesini SAP CO modülü kolaylaştırır.

Sap Akademi CO/Maliyet Muhasebesi eğitiminde raporlamanın dışında CO modülünün temeli olan planlama kısmı ile gerçekleştirilen maliyet kısmının karşılaştırmalı olarak analiz edilerek iş akışlarını kontrol etme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

FI(Finansal Muhasebe ) ve CO Maliyet Muhasebesi SAP ERP sisteminde beraberinde ayrı ama birbiri ile bağlantılı iki modüldür. FI tarafından tutulan verilerin otomatik olarak CO Maliyet modülü tarafına transfer etmektedir.FI modülündeki ilgili hesaplar CO modülünde masraf ve gelir hesapları şeklinde takip edilmektedir.

CO modülü için almış olduğunuz SAP kursunda göreceğiniz alt başlıklar SAP Akademi müfredatında şu şekildedir;

 • Genel Giderler Yönetiminin Organizasyon Birimleri ve Ana Verileri (Masraf Çeşitleri, Masraf Yerleri, Aktivite Türleri, İstatistiksel Göstergeler, İç Siparişler)
 • Masraf Yerleri ve İç Siparişlerin Borçlandırılması
 • Doğrulama, İkame, Transfer Kaydı ve Doğrudan Aktivite Mahsuplaştırması
 • Genel Giderler Yönetiminin Dönemsel Kayıtları (Dönemsel Transfer Kaydı, Dağıtım, Toplam Dağıtım, Masraf Yükleme, Genel Gider Payları)
 • Masraf, Aktivite ve Fiyat Planlaması
 • Miktar Yapısı ile ve Miktar Yapısı Olmadan Plan Maliyetler
 • Ön Maliyet Hesaplaması, Eşzamanlı Maliyet Hesaplaması ve Dönemsel Kapanış İşlemlerini İçeren Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi Senaryosu
 • Kar Merkezi Ana Verisi ve Ana Veri Tayini (Yeni defteri kebirde)
 • Kar Merkezlerinde Fiili Kayıtlar (Yeni Defteri Kebirde)
 • Kar Merkezi Planlaması (Yeni Defteri Kebirde)
 • Karlılık Nesnelerinin Türetilmesi
 • Karlılık Analizinde Fiili Kayıtlar
 • Karlılık Analizinde Planlama
 • Report painter
 • Vaka çalışması: Bir iş senaryosunun uygulanması, kurumsal yapının, ana veri ve iş süreçlerinin bir SAP sisteminde uyarlanması.