Sap Fi Muhasebe

FİNANSAL UYGULAMALAR

(Mali Muhasebe –FI)

 

Finansal Mali Muhasebe Modulü SAP sistemi ile %100 entegrasyona sahip bir  modüldür. Karmaşık ya da gelişmiş, büyük işletmelerde ortaya çıkan işlem döngüsünü kolaylaştırmak ve hata payını sıfıra yakın hale getirmek için işletmelerde kullanılmaya başlayan SAP FI modülü, kullanım kolaylığı ve etkin yapısının yanında her türlü özel rapor ihtiyacına cevap verecek parametreleri standart yapısında bulundurmaktadır.

SAP ERP sistemi küreselleşen sınırların kattığı yeni ekonomik düzende şirket içi tüm ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, şirket dışı ihtiyaçların da sanayileşmiş 50 ülkenin muhasebe mevzuatları ve mali sistemleri ile tam entegre çalışan tek ERP sistemidir.

Sap Akademi SAP danışmanlarından oluşan bir çok projeye imza atmış eğitim kadrosu ile FI modülünde SAP kursiyerleri ile verilerin entegre şekilde kayıt altına alınmasını, işlem döngüsünün eksiksiz sağlanmasını, finans bilgilerinin doğru şekilde raporlanmasına öğretir. Böylece üst yönetime şirketin planlama ve kontrolünde fayda sağlanmasına yardımcı olur.

Kursiyerler, Sap Akademi'de aldıkları Sap FI kursunda beş ana başlıkta eğitimini tamamlamaktadır.

Bu başlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Genel Muhasebe: İşletmelerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının sisteme nasıl işleneceği ve raporlamanın öğretileceği bölümdür.
 • Satıcılar Muhasebesi: Bu alanda MM (Malzeme Yönetimi) modülünden gelen tüm işlemler entegre olarak talep edilip, muhasebe kayıtlarının oluşumu gösterilmekte ve raporlanması öğretilmektedir.
 • Müşteriler Muhasebesi: Bu alanda SD (Satış Dağıtım) modülünden gelen işlemler entegre olarak takip edilmekte muhasebe kayıtlarının oluşumu ve raporlanması gösterilmektedir.
 • Duran Varlık Muhasebesi: İşletmenin bütün kayıtları duran varlıkları ve yapılmakta olan yatırımları verimli şekilde kontrol edilmekte, yasal mevzuatın öngördüğü şekilde tüm işlemler otomatik yapılmaktadır. Tüm bu süreci raporları ile değerlendirme ölçütleri bu kısımda öğretilmektedir.
 • Yasal Raporlar: Bu kısımda Defter-i Kebir, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yasal Raporlar SAP Akademi tarafından yorumlanarak öğretilir.
 • UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

(40 DERS SAATİ)

 

 •  1.ANA VERİLER
 • 1.1 Ana Hesap Ana Verileri
 •  Hesap Planında Hesap Yaratma/Değiştirme/Görüntüleme/Blokaj/Silme İşareti
 •  Hesap Planında Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme
 •  Şirket Kodunda Ana Hesap Yaratılması/Değiştirilmesi/Görüntülenmesi/Blokaj
 •  Şirket Kodundaki Ana hesapta Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme
 •  
 • 1.2 Satıcı Ana Verileri
 •  Satıcı Yarat
 •  Satıcı Değiştir
 •  Satıcı Görüntüle
 •  Satıcı Ana veri Değişiklikleri
 •  Satıcının Bloke Edilmesi
 •  Satıcıyı Silmek üzere işaretleme
 •  
 • 1.3 Müşteri Ana Verileri
 •  Müşteri Yarat
 •  Müşteri Değiştir
 •  Müşteri Görüntüle
 •  Müşteri Ana veri Değişiklikleri
 •  Müşterinin Bloke Edilmesi
 •  Müşteriyi Silmek üzere işaretleme
 •  
 • 1.4 Banka Ana verileri
 •  Banka/Şube Yarat
 •  Banka/Şube Değiştir
 •  Banka/Şube Görüntüle
 •  Banka/Şube Ana veri Değişiklikleri
 •  Banka/Şube Silmek üzere işaretleme
 •  
 • 1.5 Duran Varlık Ana Verileri
 •  Duran Varlık Yarat
 •  Duran Varlık Değiştir
 •  Duran Varlık Görüntüle
 •  Duran Varlık Ana veri Değişiklikleri
 •  Duran Varlık Bloke Edilmesi
 •  Duran Varlık Silinmesi
 •  
 • 2. DEFTERİ KEBİR MUHASEBESİ
 • 2.1. Kayıt
 •  Ana hesap belgesi girişi
 •  Defter grubu için ana hesap belgesini girişi
 •  Genel kayıt
 •  Defter grubu için genel kayıt girişi
 •  YP değerlemesi
 •  
 • 2.2. Belge
 •  Belge Değiştir
 •  Belge Görüntüle / Belge Listesi
 •  Defteri kebir görünümünde görüntüle
 •  Değişikliği görüntüle
 •  Belge Denkleştirmeyi geri al
 •  Belge Ters Kayıt
 •  
 • 2.3. Hesap (Rapor)
 •  Mizan
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 •  KDV ön bildirimi
 •  Bilanço/kâr ve zarar tablosu ve fiili karşılaştırması
 •  
 • 3. MÜŞTERİLER MUHASEBESİ
 • 3.1. Kayıt
 •  Fatura
 •  Alacak dekontu
 •  Çek/Senet Tahsilat
 •  Çek/senet işlemleri
 •  Çek/senet işlemleri Ters Kayıt
 •  Çek/senet işlemleri Bordro yazdırma
 •  
 • 3.2. Hesap (Rapor)
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 •  Analiz
 •  Müşteri Kredi Kontrol Yarat
 •  
 • 3.3. Kapanış İşlemleri
 •  Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi
 •  
 • 4.SATICILAR MUHASEBESİ
 • 4.1. Kayıt
 •  Fatura
 •  Alacak dekontu
 •  Peşinat Talep
 •  Peşinat
 •  Mahsuplaştırma
 •  MM Fatura Girişi
 •  Otomatik Ödeme
 •  
 • 4.2. Hesap (Rapor)
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Denkleştir
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 •  
 • 4.3. Kapanış İşlemleri
 •  Bakiye Devri
 •  Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi
 •  
 • 5. DURAN VARLIK MUHASEBESİ
 • 5.1. Kayıt
 •  Satın alma Yoluyla Giriş
 •  Müşteri ile Çıkış
 •  Satış yoluyla çıkış (müşteri olmadan)
 •  Hurdaya çıkarma yoluyla çıkış
 •  Diğer İşlemler
 •  Ayrıştırma
 •  Hesaplaşma
 •  Yapılmakta olan yatırımların aktifleştirmesi
 •  
 • 5.2. Belge
 •  Belge Değiştir
 •  Belge Görüntüle / Belge Listesi
 •  Duran Varlık Gezgini
 •  Belge Ters Kayıt
 •  
 • 5.3. Hesap (Rapor)
 •  Duran varlık numarasına göre 
 •  İş alanına göre
 •  Masraf yerine göre
 •  Aktif duran varlıklarda amortisman (amortisman simülasyonu)
 •  Cari yıl amortismanı
 •  
 • 5.4. Kapanış İşlemleri
 •  Amortisman Yürüt
 •  Günlüğü Görüntüleme
 •  Yıl sonu Kapanış
 •  Mali Yıl Değişimi Amortismanları Yeniden Hesaplanması