Sap Hr İnsan Kaynakları

SAP HR İNSAN KAYNAKLARI

SAP HR (Human Resources) İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantajlama, bordro, motive etme ve değerli çalışanları tutma dahil birçok süreci yönetilmesini sağlar.

İşe personel yerleştirmeden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplarından, çalışanların yolculuk masraflarının hesaplanmasına kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır. Kazanç – ücret hesapları ve muhasebesiyle, vergi ve çalışma kanunları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden, bu modül her ülke ve kurum için özelleştirilerek kullanılmaktadır.

SAP HR Modül Bileşenleri

 • Çalışan Ömrü Yönetimi ; İşe alma ve yetenek, Kurumsal öğrenim, Performans, Tazminat gibi süreçlerini yönetilmesini sağlar.
 • Çalışan İşlemleri Yönetimi ; Çalışan, Organizasyon, Farklı ülkelerde çalışanlar, İş süreci ve Devamlılık, Bordro süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
 • İşgücü Yerleştirme ; İşletmelerin insan kaynakları verimliliklerini arttırma adına doğru kişilerden oluşan proje ekibini doğru zaman ve doğru yetkilendirmelerle kurmayı amaçlayan bir sistemdir. Böylece insan kaynağının boşa harcanması engellenmekte ve karlılık artırımı sağlanmaktadır.

 

HR UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

(40 DERS SAATİ)

    OM ORGANİZASYON YÖNETİMİ

 • Şirketin organizasyon yapısının yaratılması
 • Pozisyonların yaratılması
 • Raporlama hiyerarşisinin kurulması
 • Masraf yeri bağlantıları
 • İş kataloğu
 • İş Ailesi tanımları
 • Yapısal yetkilendirme (O-S-P)

PA PERSONEL İDARESİ

 • Personel hareketleri ve takibi,
 • İşe alma
 • İşten çıkarma
 • Organizasyonel Değişiklik
 • Yeniden İşe Giriş
 • Kişisel bilgilerin takibi
 • Tahakkuka esas bilgilerin takibi
 • Yıllık izin takipleri
 • Ad-hoc raporlama

PT ZAMAN YÖNETİMİ

 • Çalışma programları
 • Pozitif Zaman Yönetimi
 • PDKS - Puantaj işlemleri
 • Fazla mesailer
 • Devam - Devamsızlıklar
 • Puantaj bilgilerinin raporlanması
 • Bordro entegrasyonu

PY BORDRO

 • Zaman Yönetimi entegrasyonu
 • Ek Ödeme ve Kesintiler
 • Bordro Hesaplanması
 • Avans
 • İkramiye
 • Aysonu Bordrosu
 • Kıdem İhbar
 • Fark Bordrosu
 • Özel Sağlık ve Hayat Sigortası
 • Brütten nete ve netten brüte hesaplamalar
 • Yasal raporlar
 • FI transferi (SAP ya da diğer sistemlere)

PD NİTELİK VE GEREKSİNİMLER

 •  Katalog yapıları
 •  Nitelik ölçekleri
 •  Niteliklerin atanması

PD KARİYER VE YEDEKLEME

 •  Kariyer yollarının oluşturulması
 •  Yedeklenen personeller

TM EĞİTİM YÖNETİMİ

 •  Eğitim Katalogları
 •  Eğitim Bileşenleri
 •  Katılımcı Listeleri
 •  Eğitim ve Eğitimci Değerlendirme
 •  Standart Raporlamalar

RC İŞE ALIM

 •  İlan tanımları
 •  Başvuru Yönetimi
 •  Aday Havuzu
 •  Personel İdaresi Entegrasyonu
 •  E-İşe Alım

PD DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 •  Performans Değerlendirme Yöntemleri
 •  Deneme Süresi Formları
 •  Anketler