Sap Mm Malzeme Yönetimi

MALZEME YÖNETİMİ

SAP ERP Malzeme yönetimi modülü firmaların ihtiyaç duydukları malzemelerin planlanması, satın almalarının yapılması, stok kontrollerinin yönetilmesi, lojistik operasyonlarını ve faturalandırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

Satın alma operasyonlarını optimize bir şekilde yürütür. Depoların operasyonlarını uçtan uca gerçekleştirir.

Sap Akademide alacağınız SAP MM modülü kursunda satın alma faaliyetlerinin ilk adımı olan malzeme ihtiyaç planlanması ile başlayıp, tedarikçi belirleme ve teklif talebi oluşturarak satıcıdan ürün ya da hizmet fiyatları teklifleri alıp, en iyi fiyat veren satıcıya otomatik sipariş açılıp , malın depoya giriş anında fatura ve irsaliye giriş sürecini tamamlayıp, etkin ve verimli şekilde tedarik planlama, malzeme yönetim süreçlerini öğrenmiş olacaksınız.

Bu süreçte öğreneceğiniz MM fonksiyonlarının içeriği aşağıdaki gibidir;

 •  MM UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ
 • (40 DERS SAATİ)
 • 1. MALZEME YÖNETİM MODÜLÜ TANITIMI
 • 2. ANA VERİLER
 •  Malzeme ana verisi
 •  Malzeme Yaratma
 •  Malzeme Görüntüleme
 •  Satıcı ana verisi
 •  Satıcı Yaratma-Satınalma Görünümü
 •  Satıcı Görüntüleme
 •  Bilgi Kaydı
 • 3. SATINALMA VE İADELER
 •  Satın alma talebi
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Belirlenen Satıcılardan)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Doğrudan Alım)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (İlanlı Alım)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Referanslı)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Limit Dışı İhale)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Talebi)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Projeli Alımlarda)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Masraf Yerine Alımlarda-Sarf Alımları)
 •  Satınalma Talebi Değiştirme
 •  Satınalma Talebi Görüntüleme
 •  Satınalma Talebi Onaylama
 •  Tek Tek Onay
 •  Toplu Onay
 •  Satınalma Talebi Çıktısı
 •  Açık Satınalma Taleplerinin Kapatılması
 •  Favoriler Listesinin Bakımı
 •  Teklif talebi/ teklif
 •  Satın alma Siparişi
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Masraf Yerine Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Direk Projeye Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Nakil Satınalma Siparişi)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Limit Dışı İhale)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Emlak Yapı İşleri)
 •  Satınalma Siparişinin Onaylanması
 •  Tek tek onaylama
 •  Toplu Onaylama
 •  Satınalma Siparişinin Değiştirilmesi
 •  Satınalma Siprişinin Görüntülenmesi
 •  Satınalma Siparişinin Yazdırılması
 •  Favoriler Listesinin Bakımı
 •  Sözleşme
 •  Çerçeve Sözleşme Yaratma Talebi Açma
 •  Çerçeve Sözleşme Yaratma
 •  Çerçeve Sözleşme Onayı
 •  
 • 4. STOK YÖNETİMİ
 •  Mal girişi
 •  Stoklu Depo Mal Girişi
 •  Sanal Depo Mal Girişi
 •  Müstamel Depoya al Girişi
 •  Hurda Malzeme Mal Girişi
 •  Ters Kayıt
 •  Mal çıkışı
 •  Projeye Çıkış
 •  Masraf Yerine Çıkış
 •  Tahditsiz Kullanımdan Hurdaya Çıkış
 •  Hurda Malzeme Satışı
 •  Malzeme Satışı
 •  Hibe İçin Malzeme Çıkışı
 •  Teslimat Değiştirme
 •  Ters Kayıt
 •  Teslimat Silme
 •  Teslimat Çıktısı
 •  Nakil kayıtları
 •  Kalite Kontrolden Tahditsiz Stoğa Mal Transferi
 •  Bloke Stoktan Kalite Kontrol Stoğuna Kayıt
 •  Bloke Stoktan Tahditsiz Stoğuna Kayıt
 •  Depolararası Stok Nakli
 •  Stok Nakli Siparişi
 •  Stok Nakli İçin Teslimat Oluşturulması
 •  Stok Nakli Mal Girişi (Yoldaki Malın Karşılanması)
 •  Mal Girişi Bakleyen Stok Nakli Siparişlerini (SAS) Görüntüleme
 •  Satıcıya İade
 •  Malzeme Belgesi Çıktısı (MB90)
 •  Rezervasyonlar
 • 5. LOJİSTİK FATURA KONTROLÜ
 •  Fatura Girişi
 •  Fatura Belgesinin Görüntülenmesi (MIR4)
 •  Borç/Alacak Dekontları
 • 6. RAPORLAR
 •  Stoğa Genel Bakış (MMBE)
 •  Malzeme Belgesi Listesi (MB51)
 •  Malzeme İçin Depo Stokları Görüntüsü (MB52)
 •  Malzeme Belgesini Görüntüleme (MB03)
 •  Malzemeye İlişkin Muhasebe Belgesi (MR51)
 •  Satınalma Siparişi Listesi
 • 7. SÜREÇ TESTLERİ
 • 8. ÜRETİM
 •  Üretim ana verileri
 •  Ürün ağacı
 •  İş planı
 •  İş yeri
 •  Üretim siparişi
 •  Üretim siparişi teyidi
 •  Üretim siparişlerinin izlenmesi
 • 9. ANA VERİLER
   Müşteri Ana verileri
   Malzeme Ana verileri
   Fiyat Ana verileri
  10. SATIŞ SÜREÇLERİ
   Teklif Talebi
   Teklif
   Sipariş
   Sözleşme
   İadeler
   Borç ve Alacak Dekontları
  11. SEVKİYAT SÜREÇLERİ
  12. NAKLİYE
  13. FATURALAMA
  14. RAPORLAR