Sap Pp Üretim Planlama

SAP PP ÜRETİM PLANLAMA

SAP PP (Production Planning) Üretim Planlama

Bir şirketin üretimi ile ilgili tüm iş sürecini yönetir. Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

SAP PP (Üretim Planlama) Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) gibi tüm faaliyetleri kapsayacak, Malzeme Bonusu (BOM), kapasite planlama gibi üretim sürecinin tüm detayları kayıt ve takip akışına olanak sağlar.

Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama faaliyetlerinin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

SAP PP Modül Bileşenleri

 • Satış Operasyon Planlama (SOP)
 • Veri Yönetimi (DM)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması / Ana Üretim Planması (MRP/MPS)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP)
 • Uzun Dönemli Planlama (LTP)
 • Bilgi Sistemleri / Raporlama

 

PP UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

       (40 DERS SAATİ)

 • 1. ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ TANITIMI
 • 2. ANA VERİLER
 •  PP Malzeme görünümleri
 •  Ürün Ağacı (BOM-Bill of Materials)
 •  Ürün ağacı yapısı
 •  Çok kademeli ürün ağacı (Multi-Level BOMs)
 •  Malzeme Kullanım Listesi (Where-used list)
 •  İş yerleri (Work Centers)
 •  İş yeri kullanımı
 •  İş planları (Rotalar – Task Lİsts)
 •  İş planı yapısı
 •  Üretim versiyonları
 • 3. PLANLAMA
 •  Satış planlaması / Kaba planlama
 •  Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
 •  Talep yönetimi
 •  Make-To-Stock Planlama Stratejileri
 •  Net ihtiyaç planlaması
 •  Brüt ihtiyaç planlaması
 •  Parti büyüklüğüne göre üretim
 •  Son montaj ile planlama
 •  Sipariş üzerine üretim olmadan son montajsız ön planlama
 •  
 •  Make-To-Order Planlama Stratejileri
 •  Sipariş üzerine üretim
 •  Sipariş üzerine son montajsız ön planlama
 •  Ana üretim planlama (Master Production Scheduling)
 •  Kapasite planlama ve hat dengeleme
 •  Uzun dönemli planlama (LTP)
 • 4. ÜRETİM
 •  Üretim yönetim süreci (Shop Floor Management)
 •  Ürütim siparişi yaratma / değiştirme
 •  Ürütim siparişini onaylama (Release)
 •  Üretim siparişlerinin yazdırılması (Printing)
 •  Malzeme hazıredimi (Material Staging)
 •  Üretim siparişi teyidi (Confirmation)
 •  Üretim siparişi için mal girişi (Goods Receipt)
 • 5. RAPORLAMA & TOPLU İŞLEME
 •  Üretim sipariş bilgi sistemi
 •  Malzeme listesi (MM60)
 •  Toplu işleme (COHV)
 • 6. ÖRNEK ÖZET SENARYO